Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. TIGA PUTRA BINTANG MENTAYA - 31.677.076.7-712.000
2CV. MULTI TATA KARYA - 71.905.824.0-711.000
3soteria pambelum raya - 03.134.896.4-711.000
4CV. Permana Jaya Abadi - 85.553.016.8-712.000
5CV. MUFAKAT BARU - 01.147.422.8-713.000
6CV. BUKIT SARAI - 02.549.499.8-712.000
7CV.REHOBOT ABADI - 86.935.630.3-711.000
8CV MITRA SARANA BAHAUM - 02.917.042.0-713.000
9CV. Bersama - 86.206.156.1-711.000
10CV SINAR MENTARI - 74.379.301.0-713.000
11CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000
12Sinar Barito - 01.580.501.3-712.000
13CV.PUTRI KASUMA JAYA - 02.676.576.8-711.000