Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. KINDAI LIMPUAR - 02.884.854.7-712.000
2CV. BUKIT SARAI - 02.549.499.8-712.000
3CV. SUKMA PERDANA - 02.549.480.8-713.000
4CV. NOVALIA JAYA UTAMA - 74.937.881.6-711.000
5soteria pambelum raya - 03.134.896.4-711.000
6CV. Karunia Rahman Indah - 01.576.290.9-711.000
7CV.GIGIH ERA GUNATAMA - 01.580.589.8-712.000
8CV. SAMDO JAYA SEMEKTA - 02.549.469.1-712.000
9Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000
10SUKMA MANDIRI - 02.549.399.0-713.000
11CV.JAKA INDO TAMA - 72.143.684.8-711.000
12SURYA ADHITAMA ABADI - 85.155.277.8-712.000
13CV.AULIA MULIA - 02.978.094.7-711.000
14CV.TARUNA UTAMA - 71.385.040.2-711.000
15CV. MULTI TATA KARYA - 71.905.824.0-711.000
16CV.NURANI UTAMA RAYA - 83.915.672.6-713.000
17CV. TIGA PUTRA BINTANG MENTAYA - 31.677.076.7-712.000
18Ilham Jaya - 01.580.508.8-712.000
19CV. SERANAU MANDIRI - 02.618.497.8-711.000
20PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000
21CV.RAMLI INDRA ABADI - 03.016.190.5-714.000
22CV. BATARANG RAYA Pusat Pulang Pisau - 75.009.301.6-711.000
23CV.ARUNDAYA KARYA - 84.109.148.1-713.000
24CV,UNGGUL JAYA - 02.641.669.3-953.000
25CV.RAMPAS - 02.225.034.4-713.000
26CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000
27CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000
28CV. CHITA PERDANA - 03.294.606.3-713.000
29CV. DINA KUMALA - 01.700.589.3-711.000
30Sinar Barito - 01.580.501.3-712.000
31SINAR AGUNG - 02.459.515.9-712.000